O nás

Váš úspěch je pro nás motivací

Bývaly v minulosti doby, kdy každá rodina měla svého lékaře. Ten byl k dispozici takřka nepřetržitě a dokázal vyřešit jakékoliv potíže svých pacientů. Znal je skoro jako svoji rodinu a tak se velice často stávalo, že se tento lékař součástí rodiny skutečně stal. Důvěra kterou přitom požíval byla téměř neomezená a on se vždy cítil vázán tím ji nezklamat. Od té doby proteklo řekami mnoho vody a s rozvojem moderní medicíny se tyto úzké osobní vztahy, které původně vznikly z nutnosti, vytratily. Ačkoliv... možná se vytratily v lékařství, ale objevily se v oblasti, ve které by to málokdo čekal. Tou oblastí je účetnictví. Někdo si možná položí otázku, co má účetnictví společného s lékařskou péčí, ale je jisté, že bychom nějaké podobnosti našli. Minimálně v tom, že se jedná o vysoce důvěrné prostředí, ve kterém není prostor pro chyby. A pokud by chyba nastala, mohlo by to mít velmi závažné důsledky.

Filozofií služeb poskytovaných firmou Roman Kočí je úzký, vlastně přátelský vztah s klienty. Ti nedostávají jen účetní služby typu zpracování daní, zaměstnanecké agendy, povinných odvodů a dalších, ale dostávají přátele, na které se mohou obrátit kdykoliv, kdy je začne něco trápit. Stejně jako u onoho rodinného lékaře, neexistuje doba, ve které by zůstali bez péče. Ve firmě Roman Kočí nenajdete cedulku s nápisem "pracovní doba od - do", protože ani problémy, které klienta mohou potkat nepřichází v nějakém podobně vyznačeném čase.

Ve firmě Roman Kočí získáte silného partnera pro veškeré účetní služby, pro zpracování zaměstnanecké agendy včetně odvodů a všeho ostatního, co s touto problematikou souvisí. Získáte ale také vlídného partnera, který je připraven odpovědět kdykoliv i na tu nejmenší otázku.

Získáte partnera, který má zkušenosti přesahující dvacet roků, což zaručuje kontinuitu neustálého rozvoje jeho znalostí a služeb a získáte partnera, který nejenže zpracuje vaše účetnictví, ale pomůže vám konzultací ještě před tím, než se do samotného podnikání pustíte. Vždyť přeci právě tyto okamžiky jsou pro každého začínajícího podnikatele tak důležité a když potom najdou někoho zkušeného, kdo jim s jejich startem pomůže, je to jako uklidňující ostrov v jejich bouřlivém začátku.

A tak se zamyslete, jestli chcete jen účetního, nebo jestli chcete spolehlivé přátele, kteří Vám mimo jiné dokonale zpracují účetnictví a tím z Vás sejmou břímě jedné z nejtěžších součástí podnikání.

Roman & Dagmar KOČOVI